Strømming

Direktesendinger (streaming) er blitt mer og mer aktuelt.

Vi kan overføre din konferanse eller møte direkte til f.eks. YouTube eller Facebook.

Vi bruker gjerne to kameraer, slik at vi kan vise både oversiktsbilder og nærbilder av den som presenterer.

Har du en PowerPoint-presentasjon, video eller noe annet som som blir vist på skjerm fra en PC, viser vi dette direkte. Filming av en skjerm på et møte fungerer sjeldent godt. For å riktig kvalitet, må signalet tas direkte fra presentasjons-PC’en.

Lyd er også viktig! Vi kan koble oss til lydanlegget i konferansesalen eller bruke våre egne mikrofoner.