Norsk forening mot støy er en av de foreningene som Psst! konsulenter har innledet et samarbeider med.

Norsk forening mot støy er en lands­­­dekkende medlems­­organisasjon som arbeider for å redusere stø­y­­plager og forebygge stø­y­­belastning i Norge, for derved å sikre en bedre livs­­kvalitet.
Foreningen ble etablert i 1963.

Beregninger fra Statistisk sentralbyrå anslår at i 2020 lever mer enn 2 millioner nordmenn i støysoner som medfører økt helserisiko.

Støy fører til både for tidlig død og andre helse­skader. Aktuelle helsekonsekvenser er hjerte- og karsykdommer, slag, høyt blodtrykk, diabetes, overvekt, stress og psykiske plager. Barn, eldre og kronisk syke er særlig sårbare.

Norsk forening mot støy
Ekebergveien 1A, 0192 Oslo
Tel: 22 87 04 20
E-post: post@stoyforeningen.no
Internett: stoyforeningen.no
Følg dem også på twitter: @Stoyforeningen

Du er velkommen som medlem i Støy­foreningen!
Bruk digitalt innmeldings­skjema på nettside:
stoyforeningen.no/Bli-medlem

Norsk forening mot støy: kopp
Norsk forening mot støy: hettegenser